Dahilan ng pagdating ng mga kastila Freesex cam chat site like no sign in nothing

Posted by / 10-Jun-2017 17:33

Ang Kastilang gobernador, na sa huli ay tinawag na viceroy noong 1589, ay siyang taga pamahala sa konsilyo ng makapangyarihang audiencia.

144 taon na ang Relihiyong Islam sa bansang Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila o ang Kristiyanismo.

Kaya noong 1603, pinatay ng mga Kastila ang libu-libung Intsik.

Pagkatapos ng patayang iyon, kakaunting Intsik na lamang ang pinapatay ng mga Kastila.

Sa paglipas ng ilang mga dekada, may iba pang mga ekspidisyong isinagawa ang mga Kastila papunta sa mga isla ng Pilipinas.

Noong taong 1543, ang manlalayag na si Ruy López de Villalobos ay nanguna sa isang ekspidisyon na nagpangalan sa mga isla ng Samar at Leyte na Las Islas Filipinas, na kinuha sa pangalan ni Philip II ng Espanya.

dahilan ng pagdating ng mga kastila-85dahilan ng pagdating ng mga kastila-12dahilan ng pagdating ng mga kastila-20

Ang Pilipinas ay pinamamahalaan na sakop ng probinsya ng New Spain o Mexico hanggang sa ideklara ang kalayaan ng Mexico noong 1821.